Budynki zeroenergetyczne:

 

Są to budynki, które wytwarzają z odnawialnych źródeł tyle energi ile zużywają. Budynek zerowej energii netto – ZNE – budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie. Zerowe zużycie energii netto, jest postrzegane jako sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych.

 

W budynkach zeroenergetycznych energia jest wytwarzana lokalnie, dzięki połączeniu technologii wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych, takich jak energia słoneczna i wiatr, przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego zużycia energii z wysoce energooszczędnymi systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i technologii oświetleniowych. Technologia budynków zeroenergetycznych staje się coraz bardziej praktyczna, wraz ze spadkiem cen alternatywnych technologii energetycznych, oraz wzrostem cen tradycyjnych paliw kopalnych.

 

Rozwój nowoczesnych budynków zeroenergetycznych stał się możliwy nie tylko przez postęp w nowych technologiach budownictwa, ale także znacznie poprawił się poprzez badania naukowe, które zbierają dokładne dane dotyczące wydajności energetycznej w budynkach tradycyjnych i eksperymentalnych i zapewniają wydajność parametrów dla zaawansowanych modeli komputerowych do przewidywania skuteczności projektów konstrukcyjnych.

 

Zeroenergetyczna koncepcja pozwala na szeroki zakres rozwiązań z powodu wielu możliwości do wytwarzania i magazynowania energii. w połączeniu z wieloma sposobami pomiarów energii (w odniesieniu do kosztów energii lub emisji dwutlenku węgla).

 

Najbardziej opłacalne rozwiązania w kierunku zmniejszenia zużycia w budynku energii ustala się zwykle podczas procesu projektowania. W celu osiągnięcia efektywnego wykorzystania energii, zeroenergetyczny projekt w sposób znaczący odbiega od tradycyjnej praktyki budowlanej. Projektanci budynków zeroenergetycznych łączą pozyskiwanie energii poprzez światło i ciepło słoneczne, występujące wiatry, i stałą temperaturę ziemi pod budynkiem. To połączenie może zapewnić światło dzienne i stabilny mikroklimat wewnętrzną przy  minimalnym wykorzystaniu urządzeń mechanicznych. Budynki zeroenergetyczne są zwykle zoptymalizowane do korzystania z zysków ciepła słonecznego. W tym celu stosuje się instalacje z kolektorami słonecznymi o dużej powierzchni oraz pojemnymi zasobnikami pozwalającymi przechowywać ciepło przez długi czas. Budynki zeroenergetyczne w większości klimatów są bardzo dobrze zaizolowane termicznie. Budynki te powinny również mieć zwartą bryłę i dach na którym łatwo można zamontować panele fotowoltaiczne.

 

Budowa takiego budynku zależy od różnych parametrów jak orientacja budynku (w stosunku do dziennej i sezonowej pozycji słońca), typu okien i drzwi i ich rozmieszczenia, rodzaju izolacji i jakości elementów budowlanych, szczelności, sprawności urządzeń ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i innych, a także klimatu lokalnego. Te symulacje pomagają projektantom przewidzieć, jak budynek wykonać zanim zostanie zbudowany i umożliwiają im modelowanie gospodarczych i finansowych konsekwencji inwestycji. Przedstawiają analizy kosztów i korzyści budowy budynku zeroenergetycznego.