Wnioski i oświadczenia  do pobrania 

wniosek o wydanie warunków zabudowy
wniosek o zmianę warunków zabudowy
wypis i wyrys z MPZP
zgłoszenie zamierzenia budowlanego
wniosek o wydanie decyzji PnB
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
wniosek o uzgodnienie zjazdu
zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie rozbiórki
wniosek  o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę NOWY 2016
zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NOWE 2016
oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości na cele budowlane NOWE 2016
informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane NOWY 2016

UWAGA: Niektóre Urzędy mają własne wzory formularzy wniosków i tylko takie przyjmują ze zgłoszeniem w sprawie