Procedury w procesie inwestycyjnym

Każda inwestycja budowlana wymaga przygotowania dokumentów, na podstawie których może powstać koncepcja, a następnie projekt budowlany do pozwolenia na budowę :
 

WARUNKI ZABUDOWY - Jeżeli planowany teren inwestycyjny nie jest obięty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, trzeba wystąpić do lokalnego Urzędu Miasta o wydanie warunków zabudowy. We wniosku określa się rodzaj planowanej zabudowy, wymiary oraz inne parametry planowanej inwestycji. Zmianę posiadanych warunków zabudowy można uzyskać składając wniosek o zmianę warunków zabudowy

 

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Jeżeli obszar, na którym ma powstać inwestycja jest obięty ustaleniami MPZP, wówczas wszystkie podstawowe wytyczne dotyczące rodzaju dopuszczalnej zabudowy, powierzchni zabudowy, ilości kondygnagji, wymiarów oraz innych parametrów budynku jest określona w uchwale, w której został zatwierdzony Miejscowy Plan. Obiekt jest projektowany według zapisów z wypisu i wyrysu z MPZP. Zmiana zapisów MPZP jest możliwa tylko jeśli inwestor wykona na własny koszt nowy MPZP na obszar, na którym powstanie inwestycja, a Rada Miasta zatwierdzi go w drodze uchwały

 

ZAKTUALIZOWANA MAPKA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - Można zamówić u geodety w skali 1:500 lub 1:1000, a dla większych obszarów 1:2000. Warto zwrócić uwagę, żeby zaktualizowana mapa zawierała punkty wysokościowe, długości granic działki, powierzchnię oraz wskazany kierunek N

 

 

 

Te materiały stanowią podstawę do rozpoczęcia prac projektowych. Następnie trzeba wystąpić o WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW (prąd, gaz, wod-kan) do gestorów sieci, jeśli teren jest w nie uzbrojony

 

Obiekty można podzielić na takie, które można wybudować na zgłoszenie oraz takie, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (uwaga: budynki mieszkalne jednorodzinne od 28.06.2015 roku można wznościć na zasadach zgłoszenia budowy)

 

PROJEKT BUDOWLANY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ - Jest opracowaniem wielobranżowym. W jego skład wchodzi :

 

- część architektoniczna z planem zagospodarowania

- część konstrukcyjna z opisem technicznym

- projekty branżowe w zależności od wymagań (instalacje wewnętrzne-wentylacja mechaniczna, prąd, gaz, wod-kan), przyłącza

- projekty drogowe (zjazdy, drogi wewnętrzne, dojazdowe) jeśli są wymagane

 

Taki pakiet dokumentacji składa się z wnioskiem oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w Urzędzie-Starostwie