Oferta:

 

Podstawowy zakres działalności obejmuje projektowanie architektoniczno-budowlane wraz z opracowaniami branżowymi. Projekty budowlane do pozwolenia na budowę, wykonawcze, zamienne. Dodatkowo również: 

-

koncepcje

 

-

pomoc w wypełnianiu wniosków urzędowych i prowadzenie procedur w procesie inwestycyjnym

 

-

doradztwo związane z prawem budowlanym i warunkami technicznymi

 

-

analiza planów miejscowych / warunków zabudowy i propozycje zagospodarowania działek budowlanych

 

-

projekty architektoniczno-budowlane indywidualne ~41 PLN/m2 i pomoc przy wyborze typowego / adaptacje projektów gotowych

 

-

charakterystyki energetyczne budynków

 

-

inwentaryzacje ~5 PLN/m2 (do negocjacji)

 

-

projekty budynków energooszczędnych i ekologicznych

 

-

audyty z rozwiązaniami OZE dla wszystkich typów budynków

 

-

doradztwo związane z dopłatami na budownictwo energooszczędne np. NFOŚiGW

 

-

projekty rozbudowy i przebudowy budynków

 

-

-

procedury zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 

 

rozwiązania oparte na instalacjach budynków inteligentnych BMS

 

-

-

projekty branżowe

 

promocja!

Bezpłatna koncepcja w cenie projektu

przeglądy okresowe budynków