Budynki w standardzie NF40

 

Jest to standard wprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu weryfikacji budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych do dopłat na budownictwo energooszczędne. NF40 oznacza, że wskaźnika EUco, czyli rocznego, jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię użytkową do celów ogrzewania jest na poziomie Euco<40 kWh/(m2*rok). Każdy obiekt NF40 jest standardowo wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperacją czyli odzyskiem ciepa i opcjonalnie w gruntowy wymiennik ciepła, w celu poprawienia efektywności instalacji. Prócz tego budynek musi być odpowiednio zaprojektowany i wybudowany w taki sposób, aby jego przegrody spełniały wymagania co do współczynników przenikania ciepła oraz szczelności. Na etapie projektu przeprowadza się obliczenia, a po wybudowaniu sprawdza obiekt w terenie, czy spełnia kryteria. Zajmują się tym weryfikatorzy NFOŚiGW, którzy są we wszystkich województwach w kraju. 

 

Wysokości dopłat NFOŚiGW do kredytów:

 

w przypadku domów jednorodzinnych:
standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja: 30 000 zł brutto;

 

w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja: 11 000 zł brutto;
 

 

Więcej informacji na temat programu na stronie: