Budynki w standardzie NF15

 

Jest to standard wprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu weryfikacji budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych do dopłat na budownictwo energooszczędne. NF15 oznacza, że wskaźnika EUco, czyli rocznego, jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię użytkową do celów ogrzewania jest na poziomie Euco<15 kWh/(m2*rok). Takie budynki zalicza się do pasywnych, czyli takich w których instalacja c.o nie ogrzewa powietrza za pomocą aktywnych źródeł typu kocioł, tylko dogrzewa je pasywnie, wykorzystując do tego celu rekuperację, duże powierzchnie przeszklone od strony południowej oraz zyski od promieniowania sprzętu, instalacji i ludzi znajdujących się w budynku. Każdy obiekt NF15 jest standardowo wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperacją czyli odzyskiem ciepa i gruntowy wymiennik ciepła, w celu poprawienia efektywności instalacji. Oprócz tego budynek musi być odpowiednio zaprojektowany i wybudowany w taki sposób, aby jego przegrody spełniały wymagania co do współczynników przenikania ciepła oraz szczelności. Na etapie projektu przeprowadza się obliczenia, a po wybudowaniu sprawdza obiekt w terenie, czy spełnia kryteria. Zajmują się tym weryfikatorzy NFOŚiGW, którzy są we wszystkich województwach w kraju. 

 

Wysokości dopłat NFOŚiGW do kredytów:

 

w przypadku domów jednorodzinnych:
standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja: 50 000 zł brutto;

 

w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja: 16 000 zł brutto;
 

 

Więcej informacji na temat programu na stronie: