Budynki Low-Tech:

 

Jest to "budowa naturalna", która koncentruje się na wykorzystywaniu naturalnych materiałów dostępnych bezpośrednio na miejscu. Związana jest z tym również tzw. zielona architektura. Mimo iż większość z programów 'zielony dom' nie jest skierowana do budynków już istniejących, ich zasady można wykorzystać w celu modernizacji zabudowań już istniejących. Ekologiczne praktyki budowlane mają na celu zmniejszenie wpływu jaki budynki wywierają na środowisko dlatego też ich najważniejsza zasada brzmi: ekologiczny budynek to taki, który nie wymaga budowy. Nowe konstrukcje prawie zawsze powodują zniszczenia w obrębie miejsca budowy dlatego modernizacja jest lepsza niż nowa budowa. Drugą zasadę stanowi: każdy budynek powinien być tak mały jak to tylko możliwe - zmniejszenie powierzchni całkowitej, lepsze jej wykorzystanie, zmiana wykończenia i wyposażenia. Trzecia zasada: nie przyczyniać się do nadmiernego rozprzestrzeniania się (tendencja miast do rozrostu w sposób nieuporządkowany). Nie ma znaczenia ile trawy można umieścić na dachu budynku oraz ile energooszczędnych okien zostanie zainstalowanych jeśli tylko budynek przyczynia się do bezładnego rozrostu główne założenie ekologicznego budownictwa nie może zostać spełnione. Wypełnianie wolnych przestrzeni w mieście zawsze będzie bardziej atrakcyjne niż zagospodarowanie zielonych terenów pod miastem.

 

Materiały budowlane, na ogół uważane za „zielone” obejmują, między innymi surowiec drzewny, pochodzący z lasów, certyfikowanych jako ośrodki dobrze zarządzające zasobami leśnymi i przeprowadzające, w pełni kontrolowane wycinki. Pośród materiałów ekologicznych, wyróżnić możemy także szybko regenerujące się materiały roślinne typu słoma, bambus, przystosowany kamień (naturalny lub z odzysku), metale z odzysku, a także inne materiały ponownego użytku, źródła odnawialne, oraz nadające się do recyklingu (w tym: linoleum, wełna owcza, papierowe panele, cegła suszona na słońcu, bloczki ze sprasowanej ziemi, glina, wermikulit, len, trawa morska, korek, kokos, płyty pilśniowe, wapień, wysokiej jakości betony). Agencja Ochrony Środowiska (EPA) sugeruje również używanie jako materiałów konstrukcyjnych, odpadów przemysłowych pochodzących z recyklingu, takich jak produkty spalania węgla, piasek odlewniczy oraz gruz z rozbiórek. Materiały budowlane powinny być wyodrębniane i wytwarzane w pobliżu budowy, tak aby zminimalizować zużycie energii, potrzebnej do ich transportu. Tam, gdzie to możliwe, elementy budowlane należy wyprodukować poza obrębem budowy, a następnie dostarczyć je w docelowe miejsce, w celu maksymalizacji korzyści, płynących z ich pozamiejscowego wytwarzania (m.in. minimalizacja powstawania odpadów, stosowanie recyklingu, powstawanie elementów wysokiej jakości, zmniejszenie hałasu i pylenia).

 

Zielona architektura dąży także do zmniejszenia utraty energii, wody i materiałów używanych podczas budowy. W trakcie budowy, jednym z celów powinno być zmniejszenie ilości materiałów kierowanych na składowiska odpadów.

 

Kiedy budynki nie nadają się już do użytkowania, są one zazwyczaj burzone, a odpady przenoszone są na składowiska. Dekonstrukcja jest to rodzaj technologii bezodpadowych, wykorzystujących odpady produkcyjne równocześnie z produkcją, bez ich wydalania na zewnątrz systemu produkcyjnego. Poprzez wybór odpowiednich materiałów i stosowanie techniki bezodpadowej można zmniejszyć zapotrzebowanie na energię pierwotną. Przykładami takich technologii są techniki ekstruzji (wyciskania), techniki prasowania i prasoodpowietrzania.