Zlecenie opracowania koncepcji

 

Koncepcja, to pierwszy i bardzo ważny etap projektowania architektoniczno-budowlanego. Dobrze przygotowana może ułatwić sporządzenie dokumentacji projektu budowlanego i obniżyć koszty inwestycji. Mając to na uwadze, należy zwrócić szczególną uwagę na ten etap procesu inwestycyjnego. Cena opracowania koncepcji, to 10% wartości projektu budowlanego do pozwolenia na budowę. Do wykonania koncepcji potrzebne są skany:

 

- zakualizowanej mapki zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 / 1:1000 obejemującej teren inwestycji

- warunków zabudowy lub wypisu i wyrysu z MPZP

- warunków technicznych przyłączenia mediów (wod-kan, gaz, prąd)

 

Dodatkowo zdjęcia działki z najbliższym (sąsiednim) otoczeniem

 

 

 

Preferencyjne stawki na opracowanie dokumentacji projektowej - szczegóły do uzgodnienia