Certyfikacja ekologiczna budynków

 

Istnieje kilka certyfikatów, według których klasyfikuje się budynki. Najważniejsze to LEED (USA) oraz BREEAM (Wielka Brytania).

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKACJA WIELOKRYTERIALNA - LEED :

 

System LEED, czyli Leadership in Energy and Environmental Design, powstał w 1998 roku z inicjatywy niezależnej amerykańskiej organizacji Green Building Council. USGBC zrzesza szkoły, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i jednostki rządowe, które propagują idee ekologicznego budownictwa, w celu podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz tworzenia i promowania tzw. „zielonych budynków”.

 

LEED jest zbiorem wytycznych tworzących system oceny budynków oparty na standardach USGBC. Certyfikat LEED, o który można ubiegać się dobrowolnie, jest dokumentem stwierdzającym poziom spełnionych kryteriów wynikających z ustalonych wzorców.

 

System LEED ocenia przede wszystkim w jaki sposób obiekty budowlane wpływają na środowisko naturalne. Brane są pod uwagę wszystkie aspekty projektu: usytuowanie budynku, działkę, zużycie materiałów, energii elektrycznej oraz wody, jakość powietrza wewnątrz budynku i aspekty zdrowotne, innowacyjność projektu oraz wpływ wybranych rozwiązań architektonicznych na środowisko naturalne. Oceny dokonuje się na podstawie pięciu głównych kryteriów:

 

- zrównoważona lokalizacja inwestycji,
- efektywność gospodarki wodnej,
- wykorzystanie energii i atmosfery,
- wykorzystanie materiałów i zasobów,
- jakość środowiska wewnętrznego,

 

Dodatkowym kryterium jest innowacyjność projektu, które stosuje się w przypadku najbardziej zaawansowanych projektów, gdy wyniki ekspertyzy wykraczają poza pięć podstawowych kategorii. W każdej z kategorii przyznawana jest określona liczba kredytów. Ich suma decyduje następnie, jaki i czy w ogóle dany budynek otrzyma certyfikat LEED.

 

W zależności od ilości zebranych punktów projekt może uzyskać poziom: Certified, Silver, Gold lub Platinum. Najwyższym poziomem jest certyfikat LEED Platinum (powyżej 80 kredytów).

 

Więcej informacji na temat certyfikatów LEED na stronie: plgbc.org.pl oraz www.usgbc.org

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKACJA WIELOKRYTERIALNA - BREEAM

 

System BREEAM stworzony został w 1990 roku przez organizację BRE (Building Research Establishment). Metoda ta skupia się na ocenie jakości prowadzonego procesu inwestycyjnego. BREEAM jest doskonałym narzędziem zarządzania projektem. Celem jego stosowania jest wyznaczanie nowych standardów w budownictwie. Daje ogromne korzyści w zakresie ochrony środowiska, komfortu użytkowania obiektu oraz wydajności budynku.

 

Certyfikacja obejmuje zarówno zarządzanie budową - czyli wymagania zawarte w załączniku do umowy z Generalnym Wykonawcą - jak i całym budynkiem. BREEAM ocenia efektywność budynków w następujących obszarach:

 

- Zarządzanie : ogólna polityka zarządzania, zarządzanie terenem oraz kwestie proceduralne,
- Energia: zużycie energii świetlnej oraz dwutlenku węgla (CO2),
- Zdrowie i dobre samopoczucie : wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników (ilość światła dziennego w pomieszczeniach, temperatura i jakość powietrza, akustyka),
- Zanieczyszczenie środowiska : wpływ na zanieczyszczenie powietrza i wody,
- Transport: emisja CO2, lokalizacja budynku i bliskość przystanków środków komunikacji miejskiej, zastosowanie udogodnień dla rowerzystów,
- Użytkowanie gruntów: zagospodarowanie terenów zielonych,
- Ekologia: ochrona takich wartości jak bioróżnorodność flory i fauny,
- Materiały: stosowanie materiałów pozyskanych z legalnych i lokalnych źródeł, posiadających odpowiednie certyfikaty ekologiczne,
- Woda: zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie wody,

 

Końcowa ocena zależy od ilości punktów przyznanych za spełnianie poszczególnych wymagań. I tak wynik równy lub wyższy niż 30 punktów oznacza ocenę „pass”, od 45 punktów przyznawana jest ocena „good”, od 55 punktów – ocena „very good”, od 70 punktów – ocena „excellent”, zaś od 85 punktów – ocena „outstanding”.

 

Więcej informacji na temat certyfikatów BREEAM na stronie: plgbc.org.pl oraz www.breeam.com