BMS - Building Management System

 

System zarządzania budynkiem, inteligentny budynek, inteligentny dom – określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku.

 

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

 

System zarządzania budynkiem znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych, instytucji i placówek urzyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły i kampusy uniwesyteckie oraz także prywatnych np. mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie takich elementów jak:

- sieć teleinformatyczna,
- sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w   oparciu o natężenie światła itp.,
- sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
- sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
- symulacja obecności,
- ochrona bytu i mienia,
- system alarmowy i monitoring,
- system przeciwpożarowy,
- system kontroli dostępu,
- system zasilania UPS,
- system pogodowy,
- system zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł,
- obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
- złożony system personalizacji,
- system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych,

 

Najpopularniejszym standardem jest KONNEX / KNX (dawniej EIB) - pierwszy na świecie otwarty standard zarządzania i kontroli urządzeń i budynków. Jest efektem konwergencji kilku protokołów i rozwijających je organizacji:

- EIB - Stowarzyszenia Europejska Magistrala Instalacyjna (ang. EIBA - European Installation Bus Association ),
- EHS - Stowarzyszenia EHSA (ang. European Home Systems Association),
- oraz BatiBUS - BCI, Batibus Club International,

 

KNX jest standardem wspieranym przez ponad 400 producentów sprzętu. Producenci produkują około 7 tys. różnych urządzeń, dzięki czemu możliwe jest zautomatyzowanie praktycznie każdego budynku za pomocą tego systemu

 

KNX jest systemem opartym na konwencji rozproszonej, dzięki czemu nie jest wymagana jednostka centralna. Każdy element magistralny podłączony do instalacji wyposażony jest w procesor i elementy niezbędne do samodzielnej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku awarii system - z wyjątkiem uszkodzonego elementu magistralnego - działa poprawnie, w przeciwieństwie do systemów scentralizowanych, w których podczas awarii cały system przestaje działać.

 

System umożliwia stworzenie inteligentnego budynku poprzez integrację sterowania i nadzoru urządzeń z takich kategorii, jak:

- zarządzanie energią,
- klimatyzacja:
   - ogrzewanie,
   - wentylacja,
- oświetlenie oraz żaluzje i markizy,
- artykuły gospodarstwa domowego,
- bezpieczeństwo:
    - nadzór i kontrola dostępu,
    - telewizja przemysłowa,
    - symulacja obecności domowników,
    - detekcja obecności osób w pomieszczeniu,
- zdalny serwis i zarządzanie,
- komunikacja z innymi systemami,

 

Standard KNX jest niezależny od producenta. Urządzenie sieciowe KNX może być skonstruowane z różnych podzespołów, od 8-bitowego mikrokontrolera do standardowego komputera PC, w zależności od wymagań konkretnej implementacji systemu. Nadrzędnym programem do uruchamiania instalacji KNX jest program ETS.

 

Stowarzyszenie KNX to organizacja otwarta, do której należą przede wszystkim producenci urządzeń wyposażenia budynków (wiodącymi członkami stowarzyszenia są producenci osprzętu elektrycznego) i gospodarstwa domowego. Partnerami naukowymi standardu KNX jest wiele uczelni. Polskie stowarzyszenie narodowe KNX pod nazwą Stowarzyszenie „KNX Polska” zostało zarejestrowane w 2008 roku.

.

Więcej informacji na temat bms/knx na stronie: www.knx.org/pl/